O projektu

section-cover

O čemu se radi?

Projekat "EU za bolju životnu sredinu - Razvoj okvira za usklađivanje sa zakonodavstvom EU u oblasti vazduha, hemikalija i horizontalnih pitanja" finansira se iz IPA 2014 sredstava EU, kojima upravlja Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU).

Projekat treba da podrži, unapredi i ojača Ministarstvo zaštite životne sredine, Republički geodetski zavod i druge relevantne institucije Republike Srbije u pripremi strateških, programskih i planskih dokumenata, potrebnih za sprovođenje sektorske politike u oblasti zaštite ambijentalnog vazduha i ključnih direktiva iz te oblasti, za sprovođenje evropskih propisa o hemikalijama i biocidima, kao i za uspostavljanje nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka o životnoj sredini.

Projekat obuhvata izradu nacrta nacionalne strategije, odnosno programa zaštite ambijentalnog vazduha sa relevantnim akcionim planom, izradu nacrta osam specifičnih planova implementacije za sprovođenje evropskih direktiva/uredbi (DSIP/RSIP), od kojih se pet odnose na sektor zaštite vazduha, jedan na INSPIRE direktivu iz horizontalnih pitanja, kojom se uređuje nacionalna infrastruktura geoprostornih podataka o životnoj sredini, i dva specifična plana za sprovođenje uredbi EU iz oblasti upravljanja hemikalijama. Višegodišnji investicioni i finansijski plan (MIFP) Ministarstva zaštite životne sredine će se unaprediti i ažurirati novoidentifikovanim finansijskim i investicionim prioritetima iz oblasti koje su obuhvaćene ovim projektom.

Krajnji korisnici rezultata ovog projekta su Ministarstvo zaštite životne sredine, Republički geodetski zavod i Pregovaračka grupa 27. Strateška i planska dokumenta koja će biti pripremljena u okviru projekta pomoći će Srbiji u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji, doprineti poboljšanju kvaliteta ambijentalnog vazduha u urbanim sredinama ali i urediti tržište hemikalija i biocida u cilju zaštite životne sredine i zdravlja građana Srbije, i uspostaviti jedinstven sistem geo-orjentisanih baza i meta-baza podata o životnoj sredini, koji će biti dostupni građanima Srbije.

Pre nego što pristupite onlajn Upitniku molimo pročitajte Uputstvo i jednostavne tehničke informacije za učešće u Višekriterijumskoj analizi tri scenarija sa dodatnim merama

Projekat "EU za bolju životnu sredinu - Razvoj okvira za usklađivanje sa zakonodavstvom EU u oblasti vazduha, hemikalija i horizontalnih pitanja" finansira se iz sredstava EU, kojima upravlja Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU).

Sektor
  • Zaštita životne sredine
EuropeAid referenca
EuropeAid/138598/IH/SER/RS
Komponente
Grad / Region
Republika Srbija
EU donacija
2.000.000 €
Pregovaračko poglavlje
  • 27 - Životna sredina
Vreme implementacije
Korisnik
Ministarstvo zaštite životne sredine
Implementiran od strane
Dvogodišnji projekat realizuje konzorcijum konsultantskih firmi koje predvodi Expertise&Advisors iz Francuske u partnerstvu sa francuskim institucijama CITEPA i INERIS, i srpskom konsultantskom firmom Alternative Consulting d.o.o. iz Beograda.