Kalendar

- - http://dvevatre.resfoundation.org/
BALKANSKI VAZDUH IZMEĐU DVE VATRE – Regionalna konferencija o rešenjima problema zagađenja vazduha na Balkanu

BALKANSKI VAZDUH IZMEĐU DVE VATRE – Regionalna konferencija o rešenjima problema zagađenja vazduha na Balkanu

Zagađenje vazduha u Srbiji, a i na celom Balkanu, jedno je od najhitnijih ekoloških i zdravstvenih pitanja koje će dodatno pogoršati efekte klimatskih promena sa dužim periodima temperaturne inverzije tokom grejnih sezona.Prema izveštaju Evropske agencije za životnu sredinu iz 2019. godine, u Srbiji je dokumentovano 13.700 prevremenih smrti usled zagađenja česticama (PM2,5). Kada su u pitanju godine života izgubljene usled zagađenja PM2,5, taj broj u….

- - https://zoom.us/meeting/register/tJ0qd-uvqDMsGtwfJBhai8n_26JJZZRlV1JX
Najava konferencije: Nacrt Programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom

Najava konferencije: Nacrt Programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom

Želimo da vas pozovemo na prvu konferenciju, Nacrt Programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom koja će se održati 16. aprila 2021. godine.Nacrt Programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom trenutno se izrađuje uz podršku Evropske unije u okviru  Projekta IPA 2014 "EU za bolju životnu sredinu - Razvoj okvira za usklađivanje sa zakonodavstvom EU u oblasti vazduha, hemikalija i horizontalnih….

- - https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_aH6v2rZFS7STLDbcJ4qafg
Najava konferencije: Druga konferencija povodom pripreme Nacrta Programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom

Najava konferencije: Druga konferencija povodom pripreme Nacrta Programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom

Druga konferencija povodom pripreme Nacrta Programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom, biće održana u petak, 10. septembra 2021. godine, sa početkom u 10 časova, u sali hotela „Falkensteiner“ u Beogradu. Zinteresovanim stranama će biti omogućeno učešće putem Zoom platforme.  Prijava za učešće na konferenciji, predlozi i preporuke učesnika, kao i dodatna pitanja šalju se na PZV-sugestije@eas3.rs. Informacije se mogu dobiti i putem telefona….