Kalendar

- - http://dvevatre.resfoundation.org/
BALKANSKI VAZDUH IZMEĐU DVE VATRE – Regionalna konferencija o rešenjima problema zagađenja vazduha na Balkanu

BALKANSKI VAZDUH IZMEĐU DVE VATRE – Regionalna konferencija o rešenjima problema zagađenja vazduha na Balkanu

Zagađenje vazduha u Srbiji, a i na celom Balkanu, jedno je od najhitnijih ekoloških i zdravstvenih pitanja koje će dodatno pogoršati efekte klimatskih promena sa dužim periodima temperaturne inverzije tokom grejnih sezona.Prema izveštaju Evropske agencije za životnu sredinu iz 2019. godine, u Srbiji je dokumentovano 13.700 prevremenih smrti usled zagađenja česticama (PM2,5). Kada su u pitanju godine života izgubljene usled zagađenja PM2,5, taj broj u….

- - https://zoom.us/meeting/register/tJ0qd-uvqDMsGtwfJBhai8n_26JJZZRlV1JX
Najava konferencije: Nacrt Programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom

Najava konferencije: Nacrt Programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom

Želimo da vas pozovemo na prvu konferenciju, Nacrt Programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom koja će se održati 16. aprila 2021. godine.Nacrt Programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom trenutno se izrađuje uz podršku Evropske unije u okviru  Projekta IPA 2014 "EU za bolju životnu sredinu - Razvoj okvira za usklađivanje sa zakonodavstvom EU u oblasti vazduha, hemikalija i horizontalnih….

- - https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_aH6v2rZFS7STLDbcJ4qafg
Najava konferencije: Druga konferencija povodom pripreme Nacrta Programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom

Najava konferencije: Druga konferencija povodom pripreme Nacrta Programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom

Druga konferencija povodom pripreme Nacrta Programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom, biće održana u petak, 10. septembra 2021. godine, sa početkom u 10 časova, u sali hotela „Falkensteiner“ u Beogradu. Zinteresovanim stranama će biti omogućeno učešće putem Zoom platforme.  Prijava za učešće na konferenciji, predlozi i preporuke učesnika, kao i dodatna pitanja šalju se na PZV-sugestije@eas3.rs. Informacije se mogu dobiti i putem telefona….

- - https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_FCsg8TDqRAyxYEbzTavzUA
Treća Konferencija - Javne konsultacije povodom izrade Nacrta programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom

Treća Konferencija - Javne konsultacije povodom izrade Nacrta programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom

Nacrt Programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom (kliknite na link)Treća Konferencija - Javne konsultacije povodom predstavljanja Nacrta Programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom, biće održane u petak, 29. oktobra 2021. godine , sa početkom u 10 časova. Zinteresovanim stranama će biti omogućeno učešće putem Zoom platforme.  Javne konsultacije će biti i prilika za predstavljanje rezultata više-kriterijumske analize zainteresovanih strana….

- - https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Nesanut2S9GoEkPtNCLrCg
Javna rasprava o Predlogu programa zaštite vazduha u Republici Srbiji za period od 2022. do 2030. godine sa Akcionim planom

Javna rasprava o Predlogu programa zaštite vazduha u Republici Srbiji za period od 2022. do 2030. godine sa Akcionim planom

Ministarstvo zaštite životne sredine  organizovaće Javnu raspravu o Predlogu programa u vidu prezentacije i konsultacija na stručnoj javnoj raspravi koja će se održati putem video konferencije 29. novembra 2021. godine sa početkom u 10:30 časova.Tekst Predloga programa zaštite vazduha u Republici Srbiji za period od 2022. do 2030. godine sa Akcionim planom možete preuzeti ovde, a prateće Obrazloženje možete preuzeti ovde.Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju….

- - https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_6tMY7irhQg61NdlgsuE8oQ
Konferencija o Specifičnom planu implementacije za INSPIRE direktivu

Konferencija o Specifičnom planu implementacije za INSPIRE direktivu

Tokom dve godine implementacije projekta "EU za bolju životnu sredinu", u okviru Specifičnog plana za implementaciju INSPIRE direktive identifikovani su zahtevi INSPIRE direktive, utvrđeni raskoraci između trenutnog i željenoj stanja u pogledu sprovođenja odredbi direktive, kao i mere za njihovo otklanjanje, jasno su definisane implementacione aktivnosti, kao i finansijski okvir za njihovo sprovođenje. U razvoju plana učestvovale su mnogobrojne institucije i organizacije koje u svom….