Konferencija o Specifičnom planu implementacije za INSPIRE direktivu

Datum: 1. Decembar 2021.
Vreme: 10:00 - 13:00
Lokacija: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_6tMY7irhQg61NdlgsuE8oQ

Tokom dve godine implementacije projekta "EU za bolju životnu sredinu", u okviru Specifičnog plana za implementaciju INSPIRE direktive identifikovani su zahtevi INSPIRE direktive, utvrđeni raskoraci između trenutnog i željenoj stanja u pogledu sprovođenja odredbi direktive, kao i mere za njihovo otklanjanje, jasno su definisane implementacione aktivnosti, kao i finansijski okvir za njihovo sprovođenje. U razvoju plana učestvovale su mnogobrojne institucije i organizacije koje u svom delokrugu rada imaju i određene nadležnosti za sprovođenje odredbi INSPIRE direktive, pa su shodno tome aktivno doprinele razvoju DSIP dokumenta, a ujedno i podržale rad stručnog tima Projekta.

Završni događaj projektne aktivnosti, koji će biti održan 1. decembra 2021. s početkom od 10 časova, prilika je da budu sumirani postignuti rezultati i razmotreni sledeći koraci za punu implementaciju INSPIRE direktive u Srbiji, uz učešće ključnih institucija uključenih u ovaj proces i sektor horizontalnih pitanja.

POZIV Konferencija o planu implementacije za INSPIRE direktivu

INSPIRE DSIP Konferencija - Agenda