Najava konferencije: Nacrt Programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom

Datum: 16. April 2021.
Vreme: 09:45 - 13:30
Lokacija: https://zoom.us/meeting/register/tJ0qd-uvqDMsGtwfJBhai8n_26JJZZRlV1JX

Želimo da vas pozovemo na prvu konferenciju, Nacrt Programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom koja će se održati 16. aprila 2021. godine.

Nacrt Programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom trenutno se izrađuje uz podršku Evropske unije u okviru  Projekta IPA 2014 "EU za bolju životnu sredinu - Razvoj okvira za usklađivanje sa zakonodavstvom EU u oblasti vazduha, hemikalija i horizontalnih pitanja“.


Nacrt Programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom definisaće ciljeve kvaliteta vazduha i mere za njihovo postizanje i pružiće osnovu za dalji razvoj i usvajanje podzakonskih akata i nastavak primene evropskog zakonodavstva u oblasti zaštite vazduha.

Za više informacija pogledajte Najavu i Program konferencije