Održana konferencija o Specifičnom planu implementacije za INSPIRE direktivu

2. Decembar 2021.

Tokom dve godine implementacije projekta "EU za bolju životnu sredinu", u okviru Specifičnog plana za implementaciju INSPIRE direktive identifikovani su zahtevi INSPIRE direktive, utvrđeni raskoraci između trenutnog i željenoj stanja u pogledu sprovođenja odredbi direktive, kao i mere za njihovo otklanjanje, jasno su definisane implementacione aktivnosti, kao i finansijski okvir za njihovo sprovođenje. U razvoju plana učestvovale su mnogobrojne institucije i organizacije koje u svom delokrugu rada imaju i određene nadležnosti za sprovođenje odredbi INSPIRE direktive, pa su shodno tome aktivno doprinele razvoju DSIP dokumenta, a ujedno i podržale rad stručnog tima Projekta.

DSIP obuhvata šest poglavlja: zahtevi direktive INPIRE, trenutno stanje u Srbiji, procena nedostataka, plan implementacije, finansijska procena i odredbe u vezi sa pregovorima sa EU. Završni događaj projektnih aktivnosti koji je održan kao konferencija u hybrid format 01. decembra 2021 bio je prilika da budu sumirani svi postignuti rezultati i razmotreni budući koraci za implementaciju INSPIRE direktive u Srbiji, uz učešće ključnih institucija uključenih u proces izrade Specifičnog plana za implementaciju INSPIRE directive i horizontalnih pitanja.

Institucionalna saradnja – ključ uspeha u izradi i implementaciji Direktive

Ovom prilikom pomoćnica ministra u Ministarstvu zaštite životne sredine Aleksandra Imširagić Đurić, kao nacionalni direktor projekta izjavila je: “Ovaj projekat ima brojne rezultate koji su sada vidljivi. Između ostalog, pored Specifičnog plana za implementaciju INSPIRE direktive, imamo i prvi nacionalni Program za zaštitu vazduha od 2022. do 2030. sa Akcionim planom. Za potrebe izrade DSIP-a formirana je radna grupa pod vodstvom Republičkog geodetskog zavoda koja je uključivala 26 članova zainteresovanih institucija i organizacija koje imaju ključnu ulogu u implementaciji ove direktive. Članovi su imali priliku da komentarišu sadržaj poglavlja, a konačni tekst je uvek išao na odobrenje članova radne grupe. Konačni dokument se smatra zajedničkim stavom svih institucija odgovornih za ovaj deo implementacije”. 

Značaj saradnje svih zainteresovanih institucija istakao je i Darko Vučetić, načelnik Centra za upravljanje geoprostornim podacima Republičkog geodetskog zavoda, ključne koordinacione institucije za INSPIRE direktivu u Srbiji.

“Posebno se zahvaljujem Ministarstvu zaštite životne sredine koje nam je u procesu izrade davalo veliku logističku i stručnu podršku u prethodnih skoro 3 godine. Imali smo sreću i čast da sarađujemo sa velikim ekspertima iz ove oblasti angažovanih u sklopu projekta, tako da je rezultat projekta za nas važan jer daje jasne smernice u implementaciji ove direktive. Saradnja između institucija je od samog početka prepoznata kao jedna od najvažnijih faktora”, potvrdio je Vučetić dodajući da primena INSPIRE direktive pokazuje reformu rada Republičkog geodetskog zavoda, pogotovo u segmentu zemljišne administracije što je težak process, ali svakako lakši uz podršku drugih institucija, Ministarstva zaštite životne sredine, te DSIP dokumenta koji daje finansijski okvir i akcioni plan kako da se ide napred.

INSPIRE direktiva – temelj zelene i digitalne transformacije Srbije

Kako je izrada INSPIRE direktive sprovedena u okviru projekta „EU za bolju životnu sredinu" kojeg finansira Evropska unija, Antoan Avinjon, programski menadžer zadužen za životnu sredinu i klimatske promene u Delegaciji EU u Srbiji istakao je da su podaci apsolutno od suštinskog značaja za digitalnu transformaciju evropskih društava i ekonomija, jer Evropska komisija smatra da zelena i digitalna transformacija funkcionišu zajedno. Avinjon je naglasio da je INSPIRE Direktiva na raskrsnici i da u sada ulazi u novu fazu jer se usvajanje Direktive INSPIRE dogodilo pre 15 godina. Kako je objasnio, nedavno se Komisija usredsredila na zelenu i digitalnu transformaciju videći potencijal da infrastrukturu INSPIRE direktive pretvori u pravi alat za uspešno deljenje ambijentalnih podataka u Evropi. „Zeleni“ otvoreni podaci su suštinski za ispunjavanje ciljeva Evropskog zelenog dogovora i Zelene agende za Zapadni Balkan. Podaci su omogućili energetske i transportne sisteme pogodne za životnu sredinu, kao i zelene i održive gradove.

"Inovacije vođene podacima su temelj Evropskog zelenog dogovora i novim digitalnim tehnologijama postaviće bazu za predviđene transformacije održivosti. INSPIRE direktiva je složena i sadrži različite aktivnosti implementacije koje podrazumevaju njeno puno prenošenje u nacionalno zakonodavstvo. U fokusu direktive su geoprostorni podaci koje kreiraju različite institucije sa Republičkim geodetskim zavodom kao glavnom institucijom za koordinaciju i implementaciju. Druge institucije pridružiće se INSPIRE platformi prepoznajući značaj razmene otvorenih podataka. INSPIRE direktiva je čvrst temelj za izgradnju zelene i digitalne transformacije u Srbiji", zaključio je programski menadžer zadužen za životnu sredinu i klimatske promene u Delegaciji EU u Srbiji.