EAS3 stručnjaci doprineli upravo objavljenoj Studiji zelenog oporavka

16. Maj 2021.

Izbijanje pandemije COVID-19 ozbiljno pogađa društva, ekonomije i poslovanje širom sveta. Mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP), kao okosnica srpske privrede, posebno su osetljiva na ekonomske posledice pandemije. Povratak na uobičajeni način poslovanja nakon pandemije nije opcija u uslovima stalne krize u kojoj se nalaze klima i biodiverzitet. Kao rezultat, pojavio se koncept zelenog oporavka, sa ciljem da se „napreduje bolje“. Tranzicija zelene ekonomije i finansiranje oporavka od COVID-19 glavni je izazov, ali i prilika za promenu neodrživih obrazaca potrošnje resursa.

Nova publikacija o konceptu zelenog oporavka nudi praktični uvid u izazove i mogućnosti povezane sa zelenim investicijama MMSP u Srbiji. Da bi identifikovali postojeće potencijale, nedostatke i potrebe koje MMSP imaju u ostvarivanju zelenih investicija, stručnjaci sa projekta "EU za bolju životnu sredinu" u saradnji sa UNDP Srbija i Delegacijom EU izvršili su kvalitativno i kvantitativno istraživanje u periodu od septembra 2020. do februara 2021. sa MMSP iz Srbije, komercijalnim bankama i međunarodnim finansijskim institucijama (MFI).

Rezultati omogućavaju izvlačenje konkretnih mera za preduzeća, domaći finansijski sektor i kreatore politika kako bi se povećalo održivo finansiranje MMSP u Srbiji, istovremeno podržavajući oporavak privrede nakon COVID-19.

Nova publikacija pod nazivom "Povećavanje udela zelenog finansiranja u privatnom sektoru u Srbiji u periodu posle pandemije" može da se preuzme ovde