Objavljen Izveštaj o sprovedenim javnim konsultacijama o Nacrtu programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa Akcionim planom

14. Novembar 2021.

Javne konsultacije na Nacrt programa zaštite vazduha u Republici Srbiji za period od 2022. do 2030. godine sa Akcionim planom sprovedene su stavljanjem dokumenta na uvid javnosti 28. oktobra 2021. godine na sajt Ministarstva zaštite životne sredine, kao i na sajt projekta EU za bolju životnu sredinu, i prezentacijom dokumenta 29. oktobra 2021. godine u Beogradu. Rok za dostavljanje komentara, primedbi i sugestija bio je do 08. novembra 2021. godine.

Javne konsultacije su bile prilika za predstavljanje rezultata više-kriterijumske analize za tri scenarija, kao i Nacrta programa zaštite vazduha u Republici Srbiji za period od 2022. do 2030. godine sa Akcionim planom koji je jedan od očekivanih rezultata u okviru Projekta IPA 2014 „ EU za bolju životnu sredinu - Razvoj okvira za usklađivanje sa zakonodavstvom EU u oblasti vazduha, hemikalija i horizontalnih pitanja”.

Izveštaj Ministarstva zaštite životne sredine o sprovedenim javnim konsultacijama možete preuzeti OVDE.