Održana druga konferencija povodom izrade Nacrta programa zaštite vazduha

10. Septembar 2021.

Na koji način će se do 2030. godine raditi na unapređenju kvaliteta vazduha, kao i koje mere su neophodne kako bi se ispunio taj cilj – to su bile glavne teme diskusije tokom druge konferencije povodom izrade Nacrta programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom održane u petak, 10. septembra 2021. godine.

Državni sekretar u Ministarstvu zaštite životne sredine Aleksandar Dujanović je, na konferenciji koja je održana u okviru projekta IPA 2014 „Razvoj okvira za usklađivanje sa zakonodavstvom EU u oblasti vazduha, hemikalija i horizontalnih pitanja“, rekao da je unapređenje kvaliteta vazduha apsolutni prioritet ministarstva iz kojeg dolazi.

Izrada ovog dokumenta pomoćiće nam da planiramo aktivnosti u narednih 10 godina, kako bismo obezbedili bolji kvalitet vazduha i smanjili štetne emisije po zdravlje ljudi i životnu sredinu. U ovom poslu kao snažnog partnera imamo Evropsku uniju, koja od 2019. godine sa nama radi na izradi ovog strateškog dokumenta. Kvalitet vazduha je zajednička briga, odgovornost i cilj javnosti, civilnog sektora, medija, privrede i svakog građana, i zato smo u izradi Nacrta otvoreni i transparentni prema svim zainteresovanim stranama – rekao je državni sekretar u Ministarstvu zaštite životne sredine Aleksandar Dujanović.


Na konferenciji su predstavljeni dosadašnji rezultati, status izrade Nacrta, opcije za rešavanje preostalih žarišta vezano za kvalitet vazduha, zatim smanjenje emisija i rezultati modeliranja za tri scenarija ublažavanja, kao i analiza potrebnih ulaganja i isplativosti.

"Zagađenje vazduha je bitka na svetskom nivou i Srbija je deo te bitke. Potrebna nam je nauka da se ovaj problem reši, što je vidljivo i na ovom projektu kroz tim konsultanata i naučnika koji su radili na detaljnom izveštaju, koji smo dugo čekali. Srbija je već preduzela neke mere, poput zamene starih kotlarnica. Razmatraju se i dodatne mere, budući da je zagađenje sistemsko i potiče iz strukture energetskog i transportnog sektora", izjavio je Antoan Avinjon, predstavnik Delegacije EU u Srbiji, zadužen za pitanja zaštite životne sredine i klimatske promene.

Nacrt Programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom definisaće ciljeve kvaliteta vazduha i mere za njihovo postizanje i pružiće osnovu za dalji razvoj i usvajanje podzakonskih akata i nastavak primene evropskog zakonodavstva u oblasti zaštite vazduha.

Sav materijal sa konferencije biće dostupan od 13. septembra na sajtu projekta http://eas3.euzatebe.rs/ i Ministarstva zaštite životne sredine. Javnost će imati priliku da, za ovu fazu izrade Programa, uputi predloge i pitanja do 27. septembra 2021. godine, na e-mail adresu PZV-sugestije@eas3.rs. Svi pristigli predlozi će biti uzeti u razmatranje u daljim fazama izrade ovog važnog dokumenta.