Održana Javna rasprava o Predlogu programa zaštite vazduha u Republici Srbiji za period od 2022. do 2030. godine sa Akcionim planom

29. Novembar 2021.

Ministarstvo zaštite životne sredine poziva predstavnike državnih organa i organizacija, privredne subjekte, poslovna udruženja, stručnu javnost, međunarodne organizacije, organizacije civilnog društva i druga zainteresovana lica, da učestvuju u Javnoj raspravi o Predlogu programa zaštite vazduha u Republici Srbiji za period od 2022. do 2030. godine sa Akcionim planom.

Video konferencija o Predlogu programa zaštite vazduha u Republici Srbiji za period od 2022. do 2030. godine sa Akcionim planom održana je 29. novembra 2021. godine od 10:30 do 12:30 časova putem putem Zoom platforme.  Javna rasprava o Predlogu programa zaštite vazduha u Republici Srbiji za period od 2022. do 2030. godine sa Akcionim planom sprovodi se u periodu od 19. novembra do 8. decembra 2021. godine.

IZVEŠTAJI (dostupni na engleskom jeziku)

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Predlogu programa zaštite vazduha u Republici Srbiji za period od 2022. do 2030. godine sa Akcionim planom objavljen je na sajtu Ministarstva zaštite životne sredine  i možete ga preuzeti sa sledećeg linka:

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Predlogu programa zaštite vazduha u Republici Srbiji za period od 2022. do 2030. godine sa Akcionim planom | Ministarstvo zaštite životne sredine