Početna konferencija projekta EU za bolju životnu sredinu

28. Maj 2019.

Početna konferencija projekta „EU za bolju životnu sredinu - Razvoj okvira za usklađivanje sa zakonodavstvom EU u oblasti vazduha, hemikalija i horizontalnih pitanja (EAS3)“, koji finansira Evropska unija sa dva miliona evra iz pretpristupnih fondova (IPA 2014), održana je danas u Beogradu.

Glavna tema konferencije bila je prezentacija statusa Srbije u procesu priprema za pregovore u oblastima koje pokriva pregovaračko poglavlje 27 (životna sredina i klimatske promene).

Predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine, glavnog korisnika projekta, govorili su o iskustvu Srbije u oblasti zaštite vazduha i u oblasti hemikalija. Predstavnici Republičkog geodetskog zavoda su prezentovali iskustvo Srbije u vezi sa INSPIRE direktivom (o infrastrukturi za prostorne informacije u Evropi), a predstavljena su i iskustva država članica EU - Češke i Francuske - u sprovođenju relevantne pravne tekovine EU. Članovi tima projekta „EU za bolju životnu sredinu“ predstavili su ciljeve, planirane aktivnosti i očekivane rezultate dvogodišnjeg projekta koji traje do januara 2021.godne.

Projekat „EU za bolju životnu sredinu“ treba da pomogne Srbiji u preduzimanju mera za poboljšanje kvaliteta vazduha, zatim mera za uređivanje proizvodnje, stavljanja na tržište i upotrebe hemikalija i biocida, s ciljem zaštite životne sredine i zdravlja ljudi, kao i u preduzimanju mera za uspostavljanje specifičnih podataka o životnoj sredini u Srbiji, putem kojih će se građanima omogućiti nesmetan pristup informacijama o životnoj sredini. Dokumenti nastali tokom rada će takođe pomoći pregovaračima Srbije u procesu pregovora sa Evropskom unijom za pripremu dobro argumentovane pregovaračke pozicije Srbije.  

Opšti cilj projekta je postizanje unapređene strateške politike, pravnog i institucionalnog okvira u oblasti zaštite životne sredine i prioritetnih direktiva iz pravnih tekovina EU u sektorima vazduha, hemikalija i horizontalnih pitanja koja se odnose na životnu sredinu. Projekat je osmišljen tako da podrži, unapredi i ojača Ministarstvo zaštite životne sredine i Pregovaračku grupu 27, s ciljem postizanja delotvornog upravljanja u sprovođenju transponovane regulative EU, i u pripremi i podršci pregovorima za Poglavlje 27 o životnoj sredini. Na taj način, projekat nastavlja da pruža tehničku podršku Ministarstvu zaštite životne sredine i drugim zainteresovanim stranama u pripremi strateških, planskih i programskih dokumenata koji predstavljaju zahteve u procesu aproksimacije i pregovora o pristupanju Evropskoj uniji.

U prethodna dva projekta (IPA 2007 - NEAS, IPA 2013 - EAS2) pripremljeni su sledeći dokumenti: Nacionalna strategija aproksimacije u oblasti zaštite životne sredine 2011-2019 (NEAS), Akcioni plan za razvoj administrativnih kapaciteta (APACD), osam specifičnih planova za sprovođenje, u investicionom smislu „teških“ direktiva, (engl. Directive Specific Implementation Plans – DSIP) iz oblasti upravljanja vodama i otpadom, i Višegodišnji investicioni i finansijski plan.

Projekat „EU za bolju životnu sredinu“ (EAS3/IPA2014) pruža podršku Srbiji u realizaciji Nacionalne strategije aproksimacije u oblasti zaštite životne sredine u još tri sektora: u oblasti zaštite vazduha, upravljanja hemikalijama i u horizontalnim pitanjima uspostavljanja sistema geo-orijentisanih metapodataka o životnoj sredini u Srbiji (INSPIRE).

Projekat uključuje izradu Nacionalne strategije zaštite vazduha (Programa) sa relevantnim Akcionim planom, izradu osam specifičnih planova za sprovođenje 6 posebnih direktiva i 2 uredbe (DSIP/RSIP), od kojih se pet odnosi na sektor zaštite vazduha, jedan na INSPIRE direktivu, i dva specifična plana za sprovođenje uredbi iz oblasti upravljanja hemikalijama. Višegodišnji investicioni i finansijski plan, izrađen u okviru EAS2 projekta, će biti unapređen i ažuriran finansijskim podacima iz novih planskih dokumenata.

Projekat EU za bolju životnu sredinu – Razvoj okvira za usklađivanje sa zakonodavstvom EU u oblasti vazduha, hemikalija i horizontalnih pitanja (EAS3) finansira se iz sredstava EU, kojima upravlja Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU).