Treća Konferencija - Javne konsultacije povodom izrade Nacrta programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom biće održane u petak 29.oktobra 2021.godine

23. Oktobar 2021.

Treća Konferencija - Javne konsultacije povodom predstavljanja Nacrta Programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom, biće održane u petak, 29. oktobra 2021. godine , sa početkom u 10 časova. Zinteresovanim stranama će biti omogućeno učešće putem Zoom platforme.  

Javne konsultacije će biti i prilika za predstavljanje rezultata više-kriterijumske analize zainteresovanih strana za tri scenarija, i predstavljanje Nacrta Programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom koji je jedan od očekivanih rezultata u okviru Projekta IPA 2014 „Razvoj okvira za usklađivanje sa zakonodavstvom EU u oblasti vazduha,  hemikalija i horizontalnih pitanja“.

Nacrt Programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom definiše ciljeve kvaliteta vazduha i mere za njihovo postizanje i pruža osnovu za dalji razvoj i usvajanje podzakonskih akata i nastavak primene evropskog zakonodavstva u oblasti zaštite vazduha.

Nacrt Programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom (kliknite na link)

Prijava za učešće na konferenciji, predlozi i preporuke učesnika, kao i dodatna pitanja šalju se na PZV-sugestije@eas3.rs. Informacije se mogu dobiti i putem telefona 064/658 – 2878

Link za učešće putem Zoom platforme: 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_FCsg8TDqRAyxYEbzTavzUA

Treca Konferencija_Javne konsultacije-Dnevni red