U Narodnoj skupštini predstavljen Nacrt Programa zaštite vazduha sa Akcionim planom

15. Jun 2021.

Neformalna Zelena poslanička grupa (ZPG) održala je 14. juna međusektorski sastanak sa predstavnicima Ministarstva zaštite životne sredine i predstavnicima projekta „EU za bolju životnu sredinu“. Tema sastanka bila je predstavljanje Nacrta Programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa Akcionim planom, kao i aktivnosti Ministarstva na ovom polju. Pored toga, prezentovana je Analiza zakonodavnog okvira zaštite vazduha. Sastanak su uvodnim rečima otvorile Lidija Radulović ispred sekretarijata ZPG, narodna poslanica i koordinatorka ZPG Dubravka Filipovski i Zorica Korać, ispred Razvojnog programa Ujedinjenih nacija. 

Nakon toga je pomoćnica ministarke u Ministarstvu zaštite životne sredine Aleksandra Imšaragić Đurić predstavila aktivnosti Ministarstva na polju zaštite vazduha. Eksperti projekta koji su učestvovali u izradi Nacrta Programa zaštite vazduha u Republici Srbiji direktor projekta Stevan Pechitch i stručnjak na projektu Matej Gašperić predstavili su sam Nacrt Programa. Prisutni poslanici su imali značajan broj pitanja na sadržinu plana, a mere finansijske podrške građanima pojavile su se kao glavna tema. Sastanak je završen predstavljanjem Analize zakonodavnog okvira zaštite vazduha, koju je predstavio autor analize Ognjan Pantić. 

Međusektorskom sastanku prisustvovali su narodni poslanici: Bojan Torbica, Bosiljka Srdić, Branimir Jovanović, Bratimir Vasiljević, Goran Kovačević, Jasmina Karanac, prof. dr Ljubiša Stojmirović, Marko Parezanović, Milija Miletić, dr Muamer Bačevac, Nenad Krstić, Nenad Mitrović, Nevena Veinović, Nevenka Kostadinova, Olja Petrović, Samira Ćosović, Tomislav Janković, Vesna Ivković, Zoran Bojanić i Žarko Bogatinović.