Poziv za dostavljanje predloga i sugestija povodom izrade Nacrta programa zaštite vazduha u Srbiji sa akcionim planom

19. April 2021.

Prva konferencija, na kojoj su predstavljeni početni koraci u procesu izrade Nacrta Programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom, koji se izrađuje uz podršku Evropske unije u okviru projekta IPA 2014 „EU za bolju životnu sredinu - Razvoj okvira za usklađivanje sa zakonodavstvom EU u oblasti vazduha, hemikalija i horizontalnih pitanja“ održana je 16.04.2021. godine.


Nacrt Programa zaštite vazduha definisaće ciljeve kvaliteta vazduha i mere za njihovo postizanje, pružiće osnovu za dalji razvoj i usvajanje podzakonskih akata, kao i nastavak primene evropskog zakonodavstva u oblasti zaštite vazduha u Republici Srbiji. Cilj prve konferencije bio je da se svi zainteresovani učesnici, organi i organizacije upoznaju sa početnim koracima kao i da im se omogući transparentan pristup i aktivno učešće u daljim fazama izrade ovog važnog dokumenta.

Na konferenciji je predstavljen trenutni status Nacrta Programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom, kao i tipovi i rezultati modelovanja zagađujućih materija u vazduhu sa postojećim i dodatnim merama. Prezentacija scenarija i rezultati modeliranja zagađivača vazduha za Srbiju 2030 (WEM, WAM-A, WAM-B, WAM-C ) ostvareni su uz pomoć stručnjaka na projektu EAS 3 (CITEPA, INERIS, Expertise advisors i Alternative consulting).

Pozivamo Vas da se aktivno uključite i u narednih 15 dana uputite svoje sugestije, predloge i preporuke na posebno otvoren email radi dobre obostrane komunikacije: PZV-sugestije@eas3.rs, kako bi ih mogli uzeti u razmatranje u daljim fazama izrade Nacrta Programa zaštite vazduha.