U petak druga konferencija za izradu Nacrta programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom

7. Septembar 2021.

Druga konferencija povodom pripreme Nacrta Programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom, biće održana u petak, 10. septembra 2021. godine, sa početkom u 10 časova, u sali hotela „Falkensteiner“ u Beogradu. Zainteresovanim stranama će biti omogućeno učešće putem Zoom platforme.  

Na konferenciji će biti predstavljen kvalitet vazduha u Srbiji do 2030. godine, uključujući smanjenje emisija i rezultate modeliranja disperzije za tri scenarija ublažavanja, potrebna ulaganja za sprovođenje mera za poboljšanje kvaliteta vazduha do 2030. godine i njihova isplativost, kao i koristi po zdravlje od poboljšanog kvaliteta vazduha u Srbiji i analiza isplativosti za sva tri scenarija ublažavanja. Takođe, biće pokrenuta i višekriterijumska analiza zainteresovanih strana za tri scenarija.

Nacrt Programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom, koji se trenutno izrađuje uz podršku Evropske unije u okviru Projekta IPA 2014 „Razvoj okvira za usklađivanje sa zakonodavstvom EU u oblasti vazduha, hemikalija i horizontalnih pitanja“, definisaće ciljeve kvaliteta vazduha i mere za njihovo postizanje i pružiće osnovu za dalji razvoj i usvajanje podzakonskih akata i nastavak primene evropskog zakonodavstva u oblasti zaštite vazduha.

Prijava za učešće na konferenciji, predlozi i preporuke učesnika, kao i dodatna pitanja šalju se na PZV-sugestije@eas3.rs. Informacije se mogu dobiti i putem telefona 064/658 – 2878

Za više informacija molimo pogledati Dnevni red konferencije. 

Link za učešće putem Zoom platforme: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_aH6v2rZFS7STLDbcJ4qafg